De tussentijdse toets (TTT) proefexamen 

 

Deze toets verloopt als een echt examen en duurt ongeveer 55 minuten. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens zo’n toets hoe het met jouw rijvaardigheid is gesteld en of je al aan de eisen van het CBR voldoet. Na afloop van de toets krijg je van de examinator een advies over onderdelen waaraan je nog moet werken. Je kunt dan gericht je rijopleiding gaan afmaken.

Omdat de toets in principe hetzelfde verloopt als het examen, weet je precies wat je tijdens het examen te wachten staat. Het spreekt voor zich dat de kans van slagen behoorlijk toeneemt wanneer je de adviezen van de examinator opvolgt. Tijdens de toets worden in principe alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de exameneisen. Je rij-instructeur rijdt tijdens de TTT mee.

 

Vrijstelling 

Je kunt voor het onderdeel bijzondere manoeuvres, zoals de omkeeropdracht, parkeeropdracht en stopopdracht, vrijstelling verdienen op het eerstvolgend examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet u over de bijzondere manoeuvres een positief advies krijgen.

 

Het praktijkexamen

Een autorijexamen duurt ongeveer 55 minuten. Je maakt eerst kennis met de examinator. Er wordt uitgelegd wat van je verwacht wordt. Ondertussen word je oproepformulier en identiteitsbewijs gecontroleerd. Waarna het tijd wordt om naar buiten te gaan. Het eerste deel van het examen is de ogentest. Je moet dan het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Daarna volgt de gezamenlijke controle van het lesvoertuig. Bijvoorbeeld de functionaliteit van de verlichting. Hierover zou je, maar ook over het onderhoud van het voertuig een vraag kunnen verwachten.

Waarop let de examinator tijdens het examen?

Dan begint pas het 'echte' rijexamen'. De examinator let o.a. op: jouw voertuigbeheersing, of je goed genoeg kijkt en voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. Vlot en vloeiend aan het verkeer deelneemt. Daarnaast zijn invoegen, uitvoegen en je verkeersgedrag bij kruispunten heel belangrijk.

Veilig en zelfstandig rijden tijdens het examen

Helemaal foutloos rijden is niet de doelstelling. Belangrijk is dat je niet meteen in paniek raakt als je merkt dat iets niet helemaal goed gaat. Maar ook het goed inschatten van verkeerssituaties en de veilige oplossingen hiervan zijn belangrijk. Kort samengevat, je wordt beoordeeld op: veilige en zelfstandige deelname aan het verkeer.

Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het praktijkexamen.

 

Meer nadruk op zelfstandig rijden en gevaarherkenning

Aspirant-automobilisten worden nadrukkelijker opgeleid en geëxamineerd in zelfstandig rijden, gevaarherkenning en milieubewust rijgedrag. Ook moeten aspirant rijbewijsbezitters meer nadenken over hun eigen verbeterpunten in het verkeer. Zo zijn ze zich meer bewust van de risico's. Die elementen hebben geleid tot nieuwe examenonderdelen. Deze worden hieronder toegelicht. In deze opzet staat de eigen verantwoordelijkheid van de aankomende bestuurder centraal. Het vernieuwde examen is in nauwe samenwerking met onderzoekers, de rijschoolbranche en verkeersorganisaties tot stand gekomen.

 


VERANDERINGEN  PRAKTIJKEXAMEN   

                                                                                

Vanaf 25 maart verandert het praktijkexamen B. Doel is om het examen meer aan te laten sluiten bij de praktijk. Waardoor het voor de kandidaat duidelijker wordt, wat er van hem verwacht wordt.


Wat verandert er?


1.       Het onderdeel zelfstandig routerijden bestaat; alleen nog maar uit rijden met navigatie. De clusteropdracht wordt alleen nog ingezet wanneer een navigatie niet werkt of tijdens de examenrit de geest geeft.


2.       Vervalt de situatiebevraging in het praktijkexamen.


3.       Voor de tussentijdse toets blijft de situatiebevraging onderdeel van de rit. Vanwege het educatieve karakter en staat wat dichter bij de rijles.


4.       De stopopdracht vervalt in zijn geheel.


5.       Het in rechte lijn achteruit rijden komt terug als bijzondere verrichting. De bedoeling is dat de kandidaat dit aan de rechterzijde van de weg kort langs de stoeprand uitvoert over een lengte van 20 meter. De examinator geeft aan wanneer de kandidaat die 20 meter heeft bereikt.


6.       de bijzondere manoeuvres worden bijzondere verrichtingen: dit houdt in dat de opdrachten specifieker omschreven worden.


7.       De hellingproef. Deze verrichting komt vanaf 25 maart terug als zelfstandige, bijzondere verrichting. “Het is aan de kandidaat hoe hij de hellingproef uitvoert en welke hulpmiddelen hij hiervoor gebruikt.


De verrichtingen recht achteruit rijden en het achteruit rijden van een bocht komen pas vanaf 1 juni in het praktijkexamen en de TTT. Dit is om de opleiders meer voorbereidingstijd te geven. Vanaf 25 maart, de ingangsdatum van de update van het praktijkexamen B, tot 1 juni komen deze twee verrichtingen niet in de examens voor.


Het in- en uitstappen en de voorbereiding- en controlehandelingen worden als één bijzondere verrichting gezien. Van de overige bijzondere verrichtingen worden er twee in het examen gevraagd: de examinator kan dan kiezen uit ‘in rechte lijn achteruit rijden’, ‘achteruit rijden van een bocht’, ‘parkeren in een haaks of schuin vak’, ‘fileparkeren’, ‘omkeren door te steken’, ‘omkeren door een halve draai’ én de hellingproef. De examinator zal altijd minstens één bijzondere verrichting kiezen waarbij de kandidaat achteruit rijdt.


“De opdrachten worden altijd heel specifiek aangegeven”. “Bijvoorbeeld: in deze straat wil ik dat je vooruit in een vak parkeert, of: ik wil dat je in deze straat vooruit fileparkeert. De examinator zorgt ervoor, dat er rechts voldoende mogelijkheden zijn voor de leerling.

  

Clusteropdracht
De clusteropdracht betreft een gedeelte van de route. Deze opdracht is altijd beperkt in lengte en zal één of meerdere keren herhaald worden om te checken of je het begrepen hebt. Het is een nabootsing van de situatie waarin de bestuurder de weg vraagt aan een voorbijganger en vervolgens krijgt uitgelegd hoe hij naar de gevraagde locatie moet komen. De reeks van routeopdrachten zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf opdrachten. Per 1 maart 2009 kan de clusteropdracht worden aangevuld met de opdracht om de blauwe ANWB-borden naar een bepaalde bestemming te volgen.

 

Bijzondere verrichtingen

Het vernieuwde rijexamen kent een aantal bijzondere verrichtingen: een omkeeropdracht, een parkeeropdracht, achteruit rijden, en de hellingproef. Tijdens het rijexamen zul je in de meeste gevallen twee bijzondere manoeuvres uitvoeren.

Omkeeropdracht
Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Jij kiest zelf waar en hoe je keert. Je kunt dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. Je moet hierbij laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

Parkeeropdracht
De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijg je de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaal je zelf hoe je de parkeeropdracht uitvoert.

    

Actueel

Vanaf 1 november 2017 moet de leerling via de website van het CBR: www.mijncbr.nl  .  Met digiD, online een Gezondheidsverklaring (voorheen: Eigen verklaring) invullen. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de Gezondheidsverklaring in te vullen, denkt een leerling bewust na, over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.

 

Bekijk hierover ook het filmpje van het CBR.  Klik maar op de hiernaast vermelde link: https://www.cbr.nl/11381.pp

 

Belangrijke aandachtspunten

DigiD: voor het indienen van een Gezondheidsverklaring is een DigiD nodig. Als straks de vernieuwde vragenlijst wordt ingevoerd, is dit een DigiD met extra beveiliging in de vorm van een sms-code. De leerling kan ook de DigiD-app downloaden, het beveiligingsniveau daarvan is gelijk aan DigiD met sms. Als de leerling nog geen DidiD heeft, dan is het zaak om deze z.s.m. aan te vragen (doorlooptijd ongeveer 5 werkdagen).

  1. Leerlingen, mogen NOOIT hun DigiD aan derden geven om de verklaring voor hen in te vullen. Een DigiD is strikt persoonlijk en mag je alleen zelf gebruiken.
  2. De naamswijziging kan wellicht tot verwarring leiden. Leerlingen denken dat ze een Eigen verklaring én een Gezondheidsverklaring nodig hebben. Dat is uiteraard niet het geval. Ook heeft de naamswijziging geen enkel gevolg voor de geldigheid van de al ingevulde verklaringen.

   

Vernieuwing vragenlijst


Binnenkort wordt ook de vragenlijst van de Gezondheidsverklaring vernieuwd. Het CBR streeft ernaar om sneller en slimmer uit te vragen, zodat mensen niet onnodig verwezen worden naar een arts of specialist. Ook zijn de vragen soms herschreven, vereenvoudigd of opgesplitst.  Bovendien is de volgorde van de vragen gewijzigd (van eenvoudig en veelvoorkomend, naar ingewikkelder en zeldzamer). Beide vragenlijsten komen nog enige tijd naast elkaar voor.

  

Rijschool Schifferling......De snelste Weg naar uw rijbewijs!